Hvem er jeg?

Jeg hedder Jeanette, er audiologopæd og LSLS Cert. AVT - og jeg er superglad for at kunne byde jer velkommen her i sprogklinikken.dk 

Jeg brænder for at hjælpe forældre og professionelle med at styrke børns sprog og evner til at kommunikere, ved at udnytte barnets ressourcer optimalt, og siden 2001 har jeg beskæftiget mig med børn med høretab og deraf sproglig forsinkelse og -vanskeligheder.

Jeg har 10 års erfaring fra skoleverdenen (Møllevangskolen, Aarhus 2001-2011), hvor jeg først som lærer og senere som talehørekonsulent for børn med høretab, gradvist oplevede, hvilken betydning ændringerne i behandlingen af børn med høretab (teknisk/medicinsk), fik for de forventninger man havde til denne børnegruppes udvikling af verbalt sprog, og hermed muligheder for at kunne kommunikere mere bredt.

Herudover har jeg 10 års klinisk erfaring fra Audiologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital, hvor jeg som audiologopæd og CI-forløbskoordinator bl.a. har udredt og vejledt børn med høretab og deres familier i at optimere barnets sprogstimulation i dagligdagen, med udgangspunkt i den amerikanske Auditory Verbal Therapy-metode. Jeg påbegyndte min AVT-uddannelse ved AG Bell Academy, USA i marts 2012, og blev certificeret LSLS cert. AVT i juli 2015. 


I AVT er forældrenes rolle central, og der vejledes ud fra specifikke mål, som er opstillet for det enkelte barn i et samarbejde mellem forældre og behandler. Målene tager udgangspunkt i normer for den auditive og sproglige udvikling, som børn gennemgår i deres første leveår. Det målrettede arbejde giver gode resultater, og den evidensbaserede AVT-metode er derfor anbefalet af både Sundhedsministeriet og Socialministeriet til børn med høretab.

Netop forældrenes centrale rolle i det sproglige arbejde og det tætte samarbejde mellem forældre og behandler, har vist sig at have en kæmpe betydning for at barnet udvikler sig og udnytter sit fulde potentiale. Forældre er gennemgående personer i barnets liv, og den følelsesmæssige tilknytning der er mellem barn og forælder har stor betydning for barnets sprogudvikling. 

Dette samarbejde vægter jeg derfor meget højt i min praksis, og vejledning af forældre er af den grund sprogklinikkens vigtigste omdrejningspunkt. Andet relevant jeg har (haft) fingrene i: 

Deltagelse i forskningsprojekter, gennemført af Decibel (AVT metodeprojekt 2013-2017, og IHEAR skoleprojekt 2017-2019)

Underviser i faget Cochlear Implant på kandidatudd. i audiologopædi på Syddansk Universitet (SDU) 2016-2019

Samarbejde med ciha.dk vedr. udarbejdelse af tekster relateret til AVT og sprogudvikling, 2017 https://ciha.dk/produkt-kategori/legetoej-avt-guideline/

Mentoropgaver i forbindelse med kollegers AVT-uddannelse 2018-2021

Deltidsansat som audiologopædisk konsulent i forældreforeningen Decibels rådgivningstilbud fra 1. april 2022-. Læs mere her: https://decibel.dk/nyheder/decibel-faar-1-3-mio-til-raadgivningsaktiviteter-til-foraeldre-til-boern-...