Sprogklinikkens vision

At mestre sprog og kunne kommunikere hensigtsmæssigt er afgørende for om et barn vil udvikle sociale relationer, udvikle alderssvarende færdigheder (fx læring/læsning/skrivning) samt til at trives. Barnets sprog og evne til at kommunikere er således vigtige parametre ift. at udvikle sig kognitivt og opnå en styrket livskvalitet. 


Med sprogklinikken.dk ønsker jeg at give især forældre, men også professionelle* omkring det enkelte barn, bæredygtige redskaber til at styrke barnets sprog og kommunikation i dagligdagen. Med bæredygtige menes, at arbejdet så vidt muligt vil kunne indarbejdes naturligt i de daglige rutiner og aktiviteter, som i forvejen er en del af barnets hverdag. 
Målet er at sikre at barnets ressourcer ift. udvikling af tale, sprog og kommunikation udnyttes optimalt. 

Sprogklinikken.dk tilbyder bl.a. konsultationer til familier til børn med tale-/høre-/sprogproblematikker, men tilbyder også konsultationer (baby-boost og sprog-boost) med sproglig vejledning til familier, som ønsker at give deres barn en ekstra god sprogstart. 


I de AVT-sprogforløb** jeg har med familier til børn med høretab, profiterer børnene i dén grad af familiens målrettede fokus på sprogstimulering i dagligdagen, og flertallet udvikler, trods svær sproglig forsinkelse ved opstart, alderssvarende sprog inden skolestart. Som en sidegevinst, oplever flere forældre, at familiens øgede opmærksomhed på sprog, smitter af på normalt hørende søskende.

Bl.a. disse erfaringer tager jeg med mig i min nye praksis, når jeg nu tilbyder baby-boost og sprog-boost til familier med børn, med normal hørelse og ingen umiddelbare vanskeligheder med sproget.  

Forløbene hos mig er individuelt tilpassede jeres barn og familie, hvilket giver de bedste forudsætninger for et godt udbytte. Første konsultation starter typisk med en afklarende samtale, hvor vi bl.a. kommer omkring barnets styrker og udfordringer, samt jeres ønsker for fremtiden. Samtalen danner grundlag for den plan vi i fællesskab lægger for jeres fremtidige forløb.* Fx. pædagoger, lærere, talehørekonsulenter/audiologopæder. Læs mere om mine ydelser til professionelle i menuen "Jeg tilbyder", eller kontakt mig for nærmere information og aftale.

** AVT eller Auditory Verbal Therapy er en evidensbaseret auditiv og sproglig intervention udviklet til børn med høretab.