AVT - Auditory Verbal Therapy

Jeg tilbyder AVT-forløb (Auditory Verbal Therapy) til familier med børn med høretab – begynder og fortsættere. 

Forløbet er f.eks. egnet til familier, som ikke har fået tilbud om AVT-forløb (pga. høretabets størrelse eller lignende), eller til familier som har afsluttet et AVT-forløb, men fortsat ønsker den tætte vejledning og sparring fra en AVT-vejleder. 


I forløbet udarbejder jeg individuelle kort- og langsigtede mål til jeres barn/familie, bl.a. på baggrund af samtaler med jer og løbende observation af barnets udvikling, og sessionerne tilrettelægges efter aftale med jer, enten som sessioner med barn og forælder/forældre til stede, eller som "childfree sessions". Køres forløbet primært telepraksis-/videobaseret, aftales formen med jer, f.eks. som et mix af sessioner hvor I vejledes mens I interagerer med barnet (online-guiding), og childfree vejledningssessioner, hvor vi f.eks. kan tage udgangspunkt i indsendt videoklip. 


Sessionerne kan finde sted hos mig i Sprogklinikken, hjemme hos jer (vær opmærksom på tillæg for kørsel) eller som telepraksis-/videosessioner.

Rikke, mor til Ella: ”Vores AVT-terapeut Jeanette har været en kæmpestor del af vores liv. Det er hende vi har kontaktet, når vi syntes at det har været svært. Jeanette har været en fast støtte for os. Hun har været der, når vi har været i krise, og hun har delt alle sejrene med os.”

https://decibel.dk/nyheder/3-aars-avt-fra-haardt-arbejde-til-naturlig-del-hverdagen