Check-up konsultation

Check-up konsultation er til jer, som har brug for en fagpersons vurdering af, om det går den rigtige vej med dit/jeres barns *sproglige udvikling og trivsel. En sådan konsultation vil være oplagt hvis barnet i en kort eller længere periode har været i et - nu afsluttet - sprogligt forløb, pga. en specifik problematik (fx. et AVT-forløb). I den efterfølgende periode kan det være en god idé med jævne mellemrum at stoppe op og med en fagperson i hånden, få styr på om alt går efter planen, eller om der er noget man skal være opmærksomme på og evt. handle på. 
Check-up konsultation kan efter jeres ønske foregå telefonisk, via videokonsultation, eller ved fysisk fremmøde.  
* el. auditive/sproglige udvikling