Baby-boost mødregruppe

Giv jeres børn en god start på livet, med en baby-boost mødregruppesession - eller endnu bedre, et baby-boost mødregruppeforløb, som giver jer gode sprog- og kommunikationsstrategier til barnets første år. 
Baby-boost mødregruppe, er egentlig henvendt til enhver konstellation af forældregruppe til børn mellem 0-1 år, som ønsker vejledning i at stimulere baby bedst muligt ift. sprog og kommunikation. 

Antal: 3-7 børn/forældre.

Den tidlige kommunikation mellem barn og forælder - nonverbalt som verbalt - har stor betydning for hvordan barnet kommer til at udvikle sprog, og hermed hvordan det kommer til at udvikle sig socialt, kognitivt og ift. trivsel.

I baby-boost mødregruppe sessionerne får I grundig vejledning i, hvordan I kan optimere den sproglige stimulering af baby i forbindelse med de daglige rutiner (spise, sove, bleskift, påklædning, lege osv.). Hvis guldklumperne er vågne under sessionen, bliver nogle af strategierne demonstreret og afprøvet undervejs. 

Aftalerne kan passes ind i jeres program, så kontakt mig om nærmere information og fortæl om jeres ønsker...

OBS! Baby-boost kan bookes til en gruppe, men kan også bookes individuelt til jeres barn/familie. Læs mere under "Baby-boost 0-1 år".
Forløbet kan passes ind i jeres program, så kontakt mig og fortæl om jeres ønsker.