Hørestrategier - børn og unge

Har dit/jeres barn et midlertidigt eller et varigt høretab, og er der opstået problematikker der påvirker barnets udvikling og trivsel, og som I ønsker vejledning til? 

Et midlertidigt høretab, som eksempelvis væske i mellemøret eller mellemørebetændelse, kan have stor betydning for barnets evne til at lytte og kommunikere, mens det står på. Hvis problemet er tilbagevendende, kan det være en god idé at få vejledning i, hvordan man kan indrette sig og implementere særlige lyttestrategier for barnet til brug hjemme samt i pasningstilbuddet eller i skolen. Hos mindre børn kan gentagne mellemøreproblemer desuden resultere i en sproglig forsinkelse, hvorfor det her kan være ekstra vigtigt at rette opmærksomhed mod den sproglige stimulering af barnet (læs evt. mere om "sprog-boost forløb" i menu'en "Jeg tilbyder").

Et varigt høretab hos et barn eller et ungt menneske, udløser som regel en række hjælpeforanstaltninger mhp. at sikre barnets fortsatte udvikling og trivsel. På trods af dette, kan opstå "bump på vejen", og man kan som forælder, barn eller som ungt menneske have brug for vejledning i hvordan man fx. ved brug af strategier kan optimere lyttemiljøet, kommunikationen og hermed trivslen i særlige situationer. 

Book en konsultation hos mig, og få vejledning i, hvordan du/I ved brug af forholdsvis enkle tiltag i hverdagen, kan optimere lyttemiljøet for dit barn.