Oplæg & konsulentopgaver

Efter aftale kan jeg bookes til forskellige konsulentopgaver (fx. deltage i møder i pasningstilbuddet, skolen, observationer, professionel sparring osv.), samt til oplæg i institutioner, på skoler osv. Temaet for oplægget aftales, men kunne eksempelvis være:
  • Baby-boost - den tidlige sprogudvikling
  • Sprog-boost - opmærksomhed på sprogudvikling i førskolealderen
  • Optimering af lytte- og sprogmiljø i institutionen - til fordel for børn og voksne
  • Mellemøreproblematikker og opmærksomhed på sprogudvikling
  • Succesfuld inklusion af et barn med høretab
  • Høretab og sprogudvikling - gode strategier i hverdagen
  • AVT - Auditory Verbal Therapy