Tale-/Sprogvejledning

Har dit barn problemer med ét eller flere af følgende områder, tilbyder jeg talepædagogiske forløb. Kontakt mig for nærmere aftale. 
  • Udfordringer med udtale af én eller flere sproglyde
  • Sproglig forsinkelse af forskellig art, f.eks. opdaget ved sprogscreening i vuggestuen/børnehaven eller observeret af barnets pædagoger
  • Problemer med specifikt sprogligt område, f.eks. grammatisk (flertalsendelser, bøjning af udsagnsord, ordforråd, ejestedord fx. jeg/mig) eller andet
  • Sprogforståelse (forstår fx. ikke beskeder, gætter hvad du spørger om el. lignende)
  • Pragmatiske udfordringer, dvs. svært ved at bruge sproget hensigtsmæssigt i kommunikationen (fx. svært ved at sætte ord sammen til meningsfulde sætninger, har svært ved at gøre sig forståelig i kommunikationen med andre børn og bliver ofte misforstået